inżynieria  technologia  środowisko

PROJEKTOWANIE 

projekty sieci zewnętrznych oraz odwodnień i drenaży

projekty instalacji wodno - kanalizacyjnych


projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji


projekty instalacji grzewczych i chłodniczych


projekty instalacji gazów technicznych i medycznych


projekty instalacji parowych


projekty instalacji odnawialnych źródeł energii


projekty instalacji kotłowni (również kogeneracja)


projekty instalacji fotowoltaicznych i solarnych


operaty wodno - prawne i opinie środowiskowe


projekty instalacji AKPiA


projekty instalacji dla domów i obiektów pasywnych


projekty instalacji z zakresu inżynierii środowiska, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków


projekty instalacji dopalania katalitycznego LZO


projekty instalacji dezodoryzacji powietrza

absorpcyjne i adsorpcyjne układy chłodnicze

odzyski ciepła
Copyright - Riktning Group